اهداف قرآن آسان

نگــاهــی متفـــاوت بــه قرآن
A Different View on Quran

quraneasan.ir

اهداف قرآن آسان

پست شماره 10
 1. ترویج فرهنگ قرآنی در میان اقشار مختلف جامعه اعم ار کودکان ،نوجوانان و جوانان (خواهران و برادران).
 2. ارائه آموزش های تخصصی قرآن اعم از قرائت ،حفظ ،اذان و مفاهیم.
 3. ایجاد زمینه و بستر مناسب برای علاقمندی به معارف قرآن.
 4. ارتقا سطح کمی و کیفی توانایی خواندن و فهم قرآن و بهره گیری هرچه بیشتر از آن.
 5. گسترش نهضت قرآنی و دینی و ایجاد پایگاه و مرکز نشر علوم مختلف قرآنی.
 6. اشاعه و ترویج فرهنگ و علوم قرآنی.
 7. تعمیق معرفت عمومی ،تعمیم فهم ،درک و تدبر قرآن کریم.
 8. تلاش در جهت عملی شدن فرهنگ قرآنی در ابعاد فردی و اجتماعی.

چشم انداز برنامه های آینده قرآن آسان:

 1. برگزاری همایش ها و محافل انس با قرآن.
 2. برگزاری مسابقات قرآنی برای کودکان و نوجوانان و تشویق جهت شکوفایی استعداد های آنان.
 3. نشر کتب و تهیه جزوات و مقالات تخصصی در زمینه قرائت قرآن کریم.
 4. ایجاد و توسعه فروشگاه محصولات قرآنی

توجه : تمام حقوق مطالب برای قرآن آسان محفوظ می باشد.